Suomen musiikintutkijoiden 19. symposium Tampere 15.–17.4.2015

Musiikki ja toiminta

ESITELMÄKUTSU

Tampereen yliopisto ja Suomen Musiikkitieteellinen Seura kutsuvat symposiumiin kaikki musiikintutkimuksen ja sen lähellä olevien tieteiden edustajat tarkastelemaan musiikkia toimintana. Teema liittyy läheisesti symposiumia isännöivän Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen oppiaineen tutkimusorientaatioon, jossa keskeisenä on ollut musiikin ja ympäröivän yhteiskunnan välisten suhteiden monitasoinen tarkastelu. Tänä päivänä kontekstuaalinen tarkastelu voidaan liittää myös ajankohtaiseen kysymykseen tutkimuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä. Tutkimukselta vaaditaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tutkijoilta valmiutta toimia monitieteellisessä ympäristössä.

Symposiumissa tarkastellaan monitasoisesti ja kriittisesti sitä, miten tutkimusalaan kohdistuviin haasteisiin on mahdollista vastata ja miten musiikin yhteiskunnallista ja sosiaalista luonnetta painottava tutkimus hahmottuu tänä päivänä. Esille nousevat esimerkiksi metodiset näkökulmat, joissa korostetaan musiikin toiminnallista luonnetta. Nämä usein uusmaterialistisia painotuksia sisältävät tutkimussuuntaukset kohdistuvat esimerkiksi äänen ja musiikin rooliin (teknologisessa) vuorovaikutuksessa sekä äänen ja musiikin luomiin affektiivisiin ja ruumiillisiin merkityksiin tai performatiivisuuteen. Toinen toimintaa korostava tutkimussuunta kohdistuu rakenteisiin ja rakenteissa tapahtuneisiin institutionaalisiin ja ideologisiin murtumiin niin musiikin tuotannossa kuin kulutuksessa.

Symposiumissa kysytään, miten eri tavoin musiikin toiminnallinen luonne voidaan ymmärtää ja miten lähestymistapa suhteutuu muihin tutkimusperinteisiin. Teemoja voivat esimerkiksi olla:

Metodologiset lähtökohdat: miten musiikkia tutkitaan toiminnan näkökulmasta, musiikkietnografisen tutkimuksen uudet avaukset
Musiikillinen toiminta ja instituutioiden mureneminen: kuka kirjoittaa musiikista, musiikkikritiikki ja musiikkijournalismi: missä, mitä ja kenelle
Musiikki, ruohonjuuritaso ja aktivismi: DYI, piratismi.
Musiikki konkreettisena taiteellisena toimintana (esimerkiksi taiteellinen tutkimus)

Symposiumin kansainväliset kutsuvieraat ovat:

Professori Ola Stockfelt (Göteborgin yliopisto, Ruotsi)
Tohtori Karen Collins (Waterloon yliopisto, Kanada)

Järjestäjät toivovat symposiumiin osallistujilta ehdotuksia kahdenkymmenen minuutin esitelmiksi, 3–4:n esitelmän paneelisessioiksi sekä posteriesitelmiksi. Ehdotukset voivat liittyä symposiumin teemaan suoraan tai välillisesti, minkä lisäksi on mahdollista ehdottaa teeman ulkopuolisia esitelmäehdotuksia. Esitelmät on mahdollista pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Abstraktit pyydetään lähettämään ma 19.1.2014 mennessä verkkolomakkeilla. Hyväksymisestä ilmoitetaan 23.2.2015 mennessä.

Symposiumin sivut ja verkkolomake löytyvät osoitteesta:
http://tamperesymposium2015.blogspot.fi/p/in-english.html

Symposiumin järjestäjänä on Tampereen yliopisto (CMT) yhdessä Suomen Musiikkitieteellisen Seuran kanssa. Tapahtumaa tukevat osaltaan Musiikintutkimuksen valtakunnallinen tohtoriohjelma, Suomen Etnomusikologinen Seura, International Institute of Popular Culture ja Tampereen yliopiston Game Research Lab. Symposium järjestetään Tampereen yliopistolla.

Järjestelytoimikunta:

Markus Mantere, puheenjohtaja, Sibelius-Akatemia ja Suomen Musiikkitieteellisen Seuran puheenjohtaja
Tarja Rautiainen-Keskustalo, professori, Tampereen yliopisto
Meri Kytö, FT, Tampereen yliopisto
Vesa Kurkela, professori, Sibelius-Akatemia
Olli Heikkinen, FT, Sibelius-Akatemia
Sini Mononen, FM, Turun yliopisto
Marjukka Colliander, FM, Tampereen yliopisto
Liisamaija Hautsalo, FT, Turun yliopisto
Juha Ojala, FT, Oulun yliopisto
Sanna Qvick, FM, Turun yliopisto
Ari Poutiainen, MuT, Helsingin yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *