Musiikintutkimuksen valtakunnallinen pro gradu -palkinto on myönnetty Jaakko Vastapuulle

Suomen Musiikkitieteellisen Seuran ja Suomen Etnomusikologisen Seuran asiantuntijatyöryhmä on valinnut vuoden 2015 musiikintutkimuksen parhaaksi pro gradu -työksi Jaakko Vastapuun tutkielman ”Ensimmäiset 30 millisekuntia – alukkeet ja niiden muokkaus populaarimusiikin miksauksessa 2010-luvulla” (Turun yliopisto). Lisäksi työryhmä on päättänyt palkita erityisellä kunniamaininnalla Sari-Anne Kankaan ja Maarit Poikelan tutkielman ”Miksi musiikkia tutkitaan ja opetetaan? : asiantuntijoiden käsityksiä musiikintutkimuksen, musiikkikasvatuksen ja yhteiskunnan välisistä suhteista” (Oulun yliopisto).

Palkintotyöryhmä toteaa, että Jaakko Vastapuun tutkielma on kauttaaltaan huolellisesti toteutettu. Kulttuuriseen musiikkiteknologian tutkimukseen kuuluva työ on tutkimusasetelmaltaan perusteltu ja innovatiivinen. Sen aihe, populaarimusiikin alukkeet, liittyy moniin musiikillisiin, kulttuurisiin, äänimaisemallisiin ja musiikkiteknologisiin ilmiöihin. Työn juurruttaminen aikaisempaan tutkimukseen on suoritettu mallikkaasti, ja sen kyky yhdistää erilaisia tutkimusmenetelmiä heijastaa ajantasaisia käsityksiä tiedon tuottamisen tavoista. Tutkielma lisää äänellistä todellisuutta koskevaa ymmärrystämme ja tarjoaa virikkeitä niin jatkotutkimukselle kuin käytännön studiotyölle.

Palkintotyöryhmä toteaa, että Sari-Anne Kankaan ja Maarit Poikelan tutkielma tarttuu suomalaisen musiikintutkimuksen kannalta äärimmäisen tärkeään aiheeseen. Työ on kielellisesti huoliteltu, ja sen takana on suuri työmäärä. Tutkielma on taustoitettu tarkasti ja laajasti. Kaiken kaikkiaan työ ilmentää tekijöidensä motivoituneisuutta ja tutkimuksellista tinkimättömyyttä. Se tarjoaa arvokasta tietoa kaikille musiikin ja musiikkikasvatuksen parissa työskenteleville ja muodostaa erinomaisen dokumentin tämän päivän suomalaisten musiikintutkijoiden käsityksistä koskien musiikin tutkimisen ja opettamisen merkitystä yhteiskunnassa.

Työryhmään kuuluivat tänä vuonna dos. Juha Torvinen (työryhmän puheenjohtaja), MuT Laura Wahlfors ja VTT Kaarina Kilpiö. Palkinnon julkistamistilaisuus järjestetään musiikintutkijoiden 20. valtakunnallisen symposiumin yhteydessä Itä-Suomen yliopistossa 11.5.2016. Ehdokkaita palkinnon saajiksi saatiin vuoden 2015 osalta Helsingin, Turun, Tampereen, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Oulun yliopistoista sekä Åbo Akademista. Kaikki ehdolla olleet työt ovat luettavissa PDF-muodossa Suomen Musiikkitieteellisen Seuran verkkosivuilla osoitteessa https://mtsnet.wordpress.com/2016/04/20/tiedote-musiikintutkimuksen-valtakunnallisen-pro-gradu-palkinnon-saajaehdokkaat-on-julkistettu/.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *