Musiikintutkimuksen opinnäytekilpailun voittaja on valittu 

Suomen Etnomusikologisen Seuran ja Suomen musiikkitieteellisen seuran palkintotyöryhmä on valinnut vuonna 2021 valmistuneeksi parhaaksi musiikintutkimuksen opinnäytteeksi Teppo Reinikaisen pro gradun And for this gift I feel #blessed” — Authenticity in the Covers of Leo Moracchioli and Robyn Adele Anderson (musiikkitiede, Turun yliopisto). Populaarimusiikin ja mediakulttuurin tutkimuksen aloille monipuolisesti sijoittuva opinnäyte tarkastelee cover-kappaleiden ja niitä esittävien artistien autenttisuutta kahden, eri musiikkigenrejä edustavan tapausesimerkin kautta. Opinnäytekilpailuun saapui yhdeksän lopputyötä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistoista sekä Taideyliopistosta. Kaikki kilpailuun lähetetyt työt olivat korkeatasoisia, ja niiden kirjo oli ilahduttava niin aihepiirien kuin teoreettisten lähestymistapojen ja tutkimusmenetelmien suhteen. 

Palkintoperusteluissaan työryhmä toteaa: ”Teppo Reinikaisen pro gradu tekee vaikutuksen poikkeuksellisen taidokkaalla tutkimusaineiston lähianalyysilla sekä relevantin tutkimuskirjallisuuden syvällisellä tuntemuksella ja pitkälti suvereenilla hallinnalla. Reinikaisen pro gradu osoittaa vahvaa kykyä itsenäiseen tutkimustyöhön ja kriittiseen tieteelliseen ajatteluun. Tämä ilmenee ensinnäkin siten, että työ avaa tuoreen näkökulman artistien autenttisuuteen käsitellessään sitä samaan aikaan erityisten musiikinlajien ja -kulttuurien määrittämänä ilmiönä sekä sosiaalisen median alustoihin ja käytäntöihin liittyvänä prosessina. Reinikaisen itsenäinen tutkimusote ilmenee myös hänen kyvyssään jäsentää selkeästi aiempaa populaarimusiikkia, autenttisuutta, tähteyttä ja sosiaalista mediaa koskevaa kirjallisuutta sekä hänen tavassaan soveltaa näitä näkökulmia monipuolisesti ja oivaltavasti analyysissaan. Ylipäätään Reinikaisen opinnäyte osoittaa erinomaista kykyä toteuttaa ja raportoida tutkimusta. Pro gradun teksti on sujuvaa ja vivahteikasta, ja työn kieliasu on moitteeton.”

Lisäksi työryhmä myönsi tunnustuspalkinnon kahdelle lopputyölle: Jenni Ahosen pro gradulle ”Hyvä yleisö on tervetullutta uudelleenkin” – yleisötyön diskurssit Rondo Classic -lehdessä (musiikkitiede, Jyväskylän yliopisto) ja Hanna Pinnan pro gradulle Kilpailumusiikin merkitykset cheerleadingissa: Miksi musiikkia tarvitaan ja miten se tilataan? (musiikkitiede, Helsingin yliopisto). Ahosen työssä erityisen ansiokasta on kriittisen diskurssianalyysin näkökulmien ja käsitteiden poikkeuksellisen perinpohjainen ja taitava soveltaminen ajankohtaisen tutkimusaiheen analyysiin. Pinnan työ osoittaa vaikuttavan itsenäistä ja rohkeaa tutkimusotetta tarkastellessaan musiikintutkimuksessa aiemmin tutkimatonta aihetta. Työn rakenne on poikkeuksellisen selkeä ja analyysi monipuolista.

Teppo Reinikaisen pro gradu on luettavissa osoitteessa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050328476

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *