Opinnäytteet 2021–2022

Hyvät musiikintutkijat,

seura toivottaa kaikille hyvää alkavaa syyslukukautta paketoimalla tiedoksenne viime lukuvuoden hedelmät eli musiikkiin liittyvät opinnäytetyöt suomalaisista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Joitain töitä lienee vääjäämättä jäänyt huomiotta, koska musiikkiin liittyvää tutkimusta tehdään niin moniaalla. Lisäykset ovatkin tervetulleita: jos huomaat oman, ohjattavasi tai vaikkapa opiskelutoverisi työn puuttuvan oheisesta listasta, ota yhteyttä osoitteeseen mts.toimisto@gmail.com.

Ylempään AMK-tutkintoon liittyvät opinnäytetyöt:

Ahlvik, Johannes (2022): Iloa ja rytmiä mieskuoromusiikkiin : rytmimusiikin lauluja mieskuorolle

Ahonen, Pertti (2022): Perttis saxofoncirkus : en processbeskrivning av gjorda val vid skapandet av ett läromedel för nybörjarsaxofonister

Björklund, Eva-Lott (2022): Musik, hälsa och reminiscens: en studie kring musik som hälsofrämjande faktor och redskap för reminiscens inom demensvård

Buss, Niklas (2022): Våga improvisera! : en fältstudie i unga gitarristers improvisationsprocesser

Cassidy, Michael Brent (2022): Traditional Irish Song and Storytelling: An Artistic Approach of Performing Traditional Irish Song and Storytelling to a Modern Audience Outside of Ireland. Oulun ammattikorkeakoulu, taiteen tekijän ja kehittäjän tutkinto-ohjelma.

Holmberg, Kristoffer (2022): Musikstudier vid folkhögskola – samtidsanalys och framtidsvisioner. Yrkeshögskolan Novia, musik.

Kilpeläinen, Sanna (2022): ”Treenataanko yhessä?” : tapaustutkimus pop/jazz-laulun ryhmäopetuksen kehittämisestä aikuisille Kainuun musiikkiopistossa. Savonia-ammattikorkeakoulu, taidepedagogiikka.

Koivisto, Kirsi (2022): Musiikin tuntiopettajat ja muuttuva kansalaisopistopedagogiikka : musiikin tuntiopettajat kansalaisopistossa; pedagogisen koulutuksen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen

Koppanen, Ville (2022): Kehittyvä etäopetus instrumenttiopinnoissa : tapaustutkimus SASKY koulutuskuntayhtymän Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa 2021. Tampereen ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi.

Känninen, Laura (2022): Kohti aktiivista musiikkiarkea päiväkodissa : päiväkodin henkilökunnan musiikillisten taitojen kehittäminen. Savonia-ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Luukkonen, Pekka (2022): Musiikinopetuksen kartoitus ja lisätarpeet Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Oulun ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Mäläskä, Jesse (2022): Oppilas itsensä ohjaajana! : itseohjautuvuuden mahdollistaminen modernissa bassonsoitonoppaassa. Metropolia Ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi.

Paavilainen, Eeva (2022): Roosa Lingua – laulamalla sisälle vieraaseen kieleen : prosessikuvaus kielilaulujen säveltämisestä. Metropolia Ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Pettersson, Liisi (2022): Musiikin voimalla muutokseen : musiikki-interventio yhteisötaiteilijan työvälineenä. Turun ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Pietilä, Tiina (2022): Musiikin syventävät opinnot taiteen perusopetuksessa : uudistuksen vaikutukset lopputöihin sekä arviointimenetelmiin. Tampereen ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Ritvanen, Matti (2022): ”Tekee ite niin siinähän sitä oppii parhaiten”: Toimintatutkimus säveltämisopetuksen kehittämisestä yhdeksännen luokan musiikintunneilla.
Savonia-ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Sainio, Jenni (2022): Äänikirjanlukijan ammattitaidon anti lauluntekijyyteen. Turun ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Sjölund, Signe (2022): Soita se värein : visuaalinen tapa oppia musiikin hahmottamista. Turun ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Strömbäck, Victor (2022): Åtgärder för en strukturerad kultursal: en studie om verksamheten i Närpes egna kulturlokal Frans Henriksonssalen

Tervonen, Aili (2022): Muuttuva musiikkimaailma : NFT-teknologiasta uusia ansaintamalleja muusikoille? Metropolia Ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi.

Torvikoski, Tanja (2022): Selvitys laulajien harjoittelutottumuksista Pohjois-Pohjanmaalla. Oulun ammattikorkeakoulu, esittävä taide ja musiikki.

Tynkkynen, Kati (2022): ”Metsässä on paljon puita” : kun ekaluokkalaiset laulun tekivät. Savonia-ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi.

Westmalm, Karina (2022): Av frukten känner man trädet

Ödahl, Mats (2022): Bygga baslinjer genom kreativ transkription: en elbasmetod för formella och informella lärandekontexter

Öst Lars-Victor (2022): Rytmpianoboken: Förslag till en metodbok i rytmpiano

Pro Gradut:

Anttonen, Siiri (2022): Kahoot! i musikteoriundervisningen. Elevernas upplevelser av spelbaserad digital inlärning. Åbo Akademi, Musikvetenskap.

Eklund, Rickard (2022). Spelljud, musik, artificiellt språk och absurdism: En funktionsanalytisk studie av actionrollspelet NieR:Automata. Åbo Akademi, Musikvetenskap.

Gustavson, Rolf (2022): Exploring a Pantheon of Styles: Musical Eclecticism in Treasure Planet. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sävellys ja musiikinteoria.

Hakkarainen, Melis (2021): Klassisen musiikin soittoharrastus: laadullinen tutkimus opettaja-oppilassuhteen haasteista musiikkiopistoympäristössä. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Hassinen, Heidi (2022): The roles of live-electronics in the chosen electroacoustic solo instrument works. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sävellys ja musiikinteoria.

Heiniö, Sampsa (2021): Karakteribaritonista sankariksi – Audiokinesteettinen tutkielma Jorma Hynnisen, Tom Krausen ja Usko Viitasen äänityypeistä. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Hirvioja, Jaakko (2021): Kun joulu on — Ko juovlah láá: Saamenkieliset kauneimmat joululaulut Turun tuomiokirkossa dekolonisaation välineenä. Turun yliopisto, musiikkitiede.

Huhtilainen, Nuutti (2022): Musiikin funktiot Akira Kurosawan elokuvissa ’Rashomon’ ja ’Seitsemän samuraita’. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Jaakola, Meri (2022): “My Work Opportunities Depend on How Much I Can Take”: Inappropriate Behaviour and Harassment in the Cultural Domain in Finland. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Arts Management.

Kauppi, Mariannina (2022): Ihmisen luontosuhteen äänellinen kuvaus Hayao Miyazakin elokuvassa ’Naapurini Totoro’. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Kajosmaa, Joel (2021): One More Light: Virtuaalinen kuoleman rituaali ja itsetuhoisuus Linkin Park -yhtyeen audiovideon YouTube kommenttikentässä. Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tdk, kulttuurintutkimus.

Kuusi, Helmi (2022): Työn sosiaalisten voimavarojen yhteys työn imuun suomalaisten sinfoniaorkestereiden jousisoittajien keskuudessa. Turun yliopisto, psykologia.

Laihia, Anna (2022): Rohkeutta ja tähtitieteellinen ufokirja: musiikinopettajien käsityksiä luovuudesta ja opetussuunnitelmasta. Jyväskylän yliopisto, musiikkikasvatus.

Lehtola, Petri (2022): Musiikkiteknologian käyttö musiikinopetuksessa : kyselytutkimus musiikinopettajille. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkiteknologia.

Leskinen, Eeva (2022): Konservatorio ja kulttuurinen pääoma: Taidemusiikkiharrastuksen merkitys lapsiperheiden kulttuurisessa reproduktiossa. Tampereen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiologia.

Mantila, Rosanna (2021): ”Meillähän ei enää ole ns. kiellettyjä levyjä.” : Yleisradion harjoittamaa populaarimusiikkisensuuria koskeva diskurssi suomalaisessa lehdistössä vuosina 1972–1979. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Markus, Maria (2022): Ihmisyyden ytimessä : Sosiaaliset ongelmat ja hyvinvointiyhteiskunta Haloo Helsinki! yhtyeen sanoin. Tampereen yliopisto, sosiaalityö.

Mikkonen, Heidi (2021): Miesesiintyjien ruumiillisuus ja maskuliinisuuden muodot eteläkorealaisessa musiikkitelevisio-ohjelmassa. Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tdk, kulttuurintutkimus.

Okker, Samuli (2022): Metsäbileet heterotopiana: omaehtoisen tilan merkitykset alakulttuuriyhteisölle. Jyväskylän yliopisto / Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntapolitiikka.

Parkas, Jukka (2022): Syvyyksien sävelet: Dynaamisen pelimusiikin rakenne, toimintaperiaatteet ja funktiot videopelissä ’Abzû’. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Pekkarinen, Tuuli (2022): Tunnetaidot ja niiden harjoitteleminen esiopetuksessa Loimu- äänileikkisovelluksen avulla. Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tdk, luokanopettajan koulutusohjelma.

Pinta, Hanna Maria (2021): Kilpailumusiikin merkitykset cheerleadingissa: Miksi musiikkia tarvitaan ja miten se tilataan? Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Puhakka, Eemeli (2021): Radiomusiikin arviointi suoratoiston aikakaudella – radiokanava Loopin soitetuimmat kappaleet Spotifyn kategorisointijärjestelmän ja kuulonvaraisen analyysin kautta tulkittuna. Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tdk, kulttuurintutkimus.

Purontaka, Johanna (2021): TÄÄ ON TOSI IISI YHDEN SOINNUN BIISI – Musiikkikasvatuksen käsitykset Pikku Kakkosen Seikkailukone-ohjelmassa. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Rautasuo, Eero (2022): Sotilaan kirkkomusiikki : kirkkomusiikin käyttö ja toteutus Puolustusvoimissa. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikki.

Ryhänen, Tuulia (2021): ”Kun soitin on sinä itse” : luokanopettajien kokemuksia alakoulun laulunopetuksesta ja laulunopetusmateriaalista. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatus.

Ryynänen, Hanna (2021): ”Leikitään tosissaan, muttei vakavissaan” : uran alkuvaiheessa olevien instrumenttipedagogien käsityksiä säveltämisen opettamisesta. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikki.

Salervo, Emmi (2021): Sukupuolittuneet soitinmieltymykset Suomessa: Kyselytutkimus Meilahden ala-asteen koulussa. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Salo, Aino (2021): Muodot ja sävelet. Musiikin metaforat arkkitehtuuripuheessa. Aalto-yliopisto / Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Arkkitehtuurin laitos.

Taskinen, Toni (2022): Ääniobjektin havaintorakenteellisen jäsentymisen topologinen kuvaus: Lähtökohtia havaintoperustaiseen laskennalliseen äänen analyysiin. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Tolvanen, Alina (2022): Päiväni murmelina -musikaalin naiskuva: Suomenkielisen kantaesityksen sanoitukset feministisen teorian valossa. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Uusitalo, Liisi-Sisko (2021): Yleisön motivaatio osallistua kamarimusiikkifestivaalin konsertteihin: Kokonaiselämys Kemiönsaaren Musiikkijuhlilla. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Vilonen, Sini P. (2021): ”Soittotunti lentää yleensä siivillä”. Aikuisoppijoiden kokemuksia musiikin online-opiskelusta ja flow-ilmiöstä. Lapin yliopisto / Kasvatustieteellinen tdk, aikuiskasvatustiede.

Ylikulju, Niina (2022): Suomalaisnaiset urkusäveltäjinä. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikki.

Österlund, Andreas (2021): This is something that is beyond a festival: En diskursanalytisk studie av autenticitet och subkulturellt kapital i medietexter om Roadburn Festival. Åbo Akademi, Musikvetenskap.

Väitöskirjat:

Abram, Sandi (2021): Sensory Capital: Sensing Transformations in Ljubljana, 1850s–2020. Itä-Suomen yliopisto, kulttuurintutkimus (kulttuuriantropologia). [Julkaisu tulossa kaupalliselta kustantajalta.]

Ahvenniemi, Rebecka Sofia (2021): Musical Composition as Lingering Reflection: Exploring the Critical Potential of Music. Helsingin yliopisto, estetiikka.

Chen, Xinjie (2021): Rooted Cosmopolitanism of Sámi Music CDs in the 2000s. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Fast, Heidi (2022): Ihmisääni ja virittäytymisen taito. Sanattoman äänellisen kohtaamisen merkitys psyykkistä apua tarvitsevien ihmisten kokemuksessa. Aalto-yliopisto / median laitos.

Hakanpää, Tua (2022): Emotion expression in the singing voice: testing a parameter modulation technique for improving communication of emotions through voice qualities. Tampereen yliopisto / Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, psykologian ja logopedian tohtoriohjelma.

Hiltunen, Riikka (2021): Foresightfulness in the creation of pop music: songwriters’ insights, attitudes and actions. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Honkonen, Jyrki (2021): Variations on the Idea of Learning: Benchmarking the Interface Between Finnish Comprehensive School and Waldorf School Music Education. Jyväskylän yliopisto, musiikkikasvatus.

Kilpeläinen, Aino-Elina (2022): ”Lintu emon siiven alla” : Kirkkotilassa toteutettava vauvamusiikkitoiminta Suomen ja Tanskan evankelisluterilaisissa kirkoissa. Helsingin yliopisto, teologia.

Kinnunen, Juho (2022): Musiikkiin erikoistuneiden luokanopettajien käsityksiä musiikin opettamisen kompetenssista. Lapin yliopisto / Kasvatustieteiden tdk, luokanopettajakoulutus.

Kivijärvi, Sanna (2021): Towards equity in music education through reviewing policy and teacher autonomy. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatus.

Koivisto, Taru-Anneli (2022): The (un)settled space of healthcare musicians : hybrid music professionalism in the Finnish healthcare system. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatus.

Koskela, Minja (2022): Democracy through pop? : thinking with intersectionality in popular music education in Finnish schools. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, musiikkikasvatus.

Lehtinen, Vesa (2022): Organisaation emergentti itseohjautuvuus, case sinfoniaorkesteri: Miksi orkesteri soittaa hyvin, vaikka sitä johdettaisiin huonosti? LUT-yliopisto, tuotantotalous.

Palkisto, Janne (2022): Säveltäjä-klarinetisti Bernhard Crusellin ammatillinen toiminta ja vuorovaikutus Ruotsissa 1795–1833. Turun yliopisto, kulttuurihistoria.

Rinne, Jari (2021): Kohdattuja kokemuksia: keski-ikäisten äijien harrastusbändien mahdollisia maailmoja. Lapin yliopisto / Taiteiden tdk.

Saarikivi, Katri (2022): Augmented maturation of executive functions in musically trained children and adolescents. Helsingin yliopisto, psykologia.

Silvonen, Viliina (2022): Apeus arkistoäänitteellä : Äänellä itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa. Helsingin yliopisto, folkloristiikka.

Siponkoski, Sini-Tuuli (2022): Music therapy in the cognitive and neural rehabilitation of traumatic brain injury. Helsingin yliopisto, psykologia.

Tammela, Annika (2022): Kansakoululaisen lauluaarteisto: Jälleenrakennusajalta tutut laulut ikäihmisten laulukokemuksissa ja muistoissa. Jyväskylän yliopisto, musiikkikasvatus.

Valo, Outi (2022): Kansanmusiikin keruu ja kansallinen katse: Erkki Ala-Könnin tallennustyö toisen tasavallan Suomessa vuosina 1941–1974. Tampereen yliopisto / Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma.

Wahlström, Kristian (2022). Student-Centered Musical Expertise in Popular Music Pedagogy and Hard Rock Groove – a Design-Based and Psychodynamic Approach. Helsingin yliopisto, musiikkitiede.

Taiteellisen maisterintutkinnon tutkielmaosuudet:

Belmonte, Jaime (2020): Cultural hybrids in contemporary music: analytical methods and their application to intercultural composition. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sävellys ja musiikinteoria.

Grönlund, Aapo (2022): Sävelaste-skeemojen suhde muotoon C. P. E. Bachin A-duuriklaveerisonaatissa Wq. 55/4. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sävellys ja musiikinteoria.

Kantonen, Atte (2021): Repivä kohina : synteettisen ja abstraktin äänen kokemuksellisuudesta ja merkityksenannosta. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, äänisuunnittelu.

Rajanti, Veli Petteri (2022): Sirkus, musiikki ja energia : miten antaa energiaa sirkustaiteiljialle? Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, äänisuunnittelu.

Taiteellisen tohtorintutkinnon tutkielmaosuudet:

Auvinen, Antti (2022): Tekstuuri, muutos ja tiheneminen : muotoyksiköiden vuorottelu ja lyheneminen teoksessani on, -ne, -ni. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, sävellys ja musiikinteoria.

Nagaraja, Krishna (2022): Polska travels : composing (at) the crossroads. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikki.

Ruusuvuori, Sami (2022): Sinfoninen puhallinorkesteri ja sille sävelletty eurooppalainen ohjelmisto. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, puhallinorkesterinjohto.

Thomson, Nathan Riki (2021): RESONANCE : (Re)forming an Artistic Identity through Intercultural Dialogue and Collaboration. Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, kansanmusiikki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *