Musiikki-lehti

Musiikki on maamme pitkäikäisin musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1971. Musiikki on kansallisessa tieteellisten lehtien Jufo-arviointijärjestelmässä vuoden 2023 alusta alkaen toiseksi ylimmässä eli Jufo 2 -luokassa.

Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teorioita, metodologioita ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää suomalaista ja kotimaisilla kielillä julkaistavaa musiikintutkimusta ja joka toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tutkittua tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista. On tärkeää, että Suomessa tehtävää musiikintutkimusta ja suomalaisten musiikkien tutkimusta julkaistaan kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle.

Tutustu lehden viimeisimpään numeroon tästä.

Musiikki ilmestyy sähköisesti avoimena verkkojulkaisuna osoitteessa musiikki.journal.fi neljä kertaa vuodessa. Lehden julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusta syystä myös englanti. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsausartikkeleita, väitöslektioita ja muita puheenvuoroja. 

Lehteen julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään journal.fi-palvelun kautta päätoimittajille. Lehteen otetaan mielellään mukaan myös kirja-arvosteluja ajankohtaisesta kotimaisesta ja kansainvälisestä musiikintutkimuksesta. Jos olet kiinnostunut tekemään arvostelun, ota yhteyttä päätoimittajiin. Viestissä tulee ilmoittaa kirjan ja sen tekijän nimi, kirjan kustantaja sekä oma postiosoite. Mukaan on hyvä liittää myös lyhyt kuvaus kirjan aihepiiristä ja arvostelijan yhteydestä aiheeseen.

Tarjoa artikkelikäsikirjoitustasi ja katso tarkemmat kirjoittajaohjeet täältä.

Musiikki-lehden aiemmat numerot ja arkisto                                                                                                                         Painettuna lehtenä Musiikki ilmestyi painettuna vuodesta 1971 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 alusta Musiikki-lehti on siirtynyt avoimeksi verkkojulkaisuksi, jota julkaistaan osoitteessa musiikki.journal.fi. Samasta osoitteesta on ladattavissa lehden aiemmat numerot vuoteen 1994 asti lukuunottamatta aivan muutamaa numeroa. Vanhoja numeroita voi tiedustella seuran sihteeriltä (mts.toimisto@gmail.com) tai Ostinatosta (ostinato@ostinato.fi). Niitä löytyy myös korkeakoulujen kirjastoista tai niiden lukusaleista sekä Kansalliskirjaston musiikkiosastolta.

Musiikki-lehden vertaisarviointikäytäntö

Musiikki-lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu tieteellinen artikkeli toimitetaan ensi vaiheessa lehden päätoimittajille sähköpostin liitetiedostona tai mieluiten journal.fi-palvelun kautta. Tämän jälkeen päätoimittajat arvioivat tekstin julkaisukelpoisuuden ja joko pyytävät siihen muokkauksia tai lähettävät sen ilman kirjoittajan nimeä asiantuntijalausuntokierrokselle. Jokaisen artikkelin lukee kaksi arviointitehtävään kutsuttua lehden toimituskunnan ulkopuolista tieteellisesti meritoitunutta asiantuntijaa. Koska musiikintutkimuksen ala on Suomessa pieni, poikkeustapauksissa lukijana voi olla myös artikkelin aiheeseen perehtynyt Musiikki-lehden toimituskunnan jäsen.

Lausuntokierroksen jälkeen kirjoittaja saa artikkelistaan kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Arvioijat voivat esittää artikkelin hylkäämistä tai hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa päätoimittajia päättämään käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Musiikki-lehden päätoimittajat tekevät viime kädessä päätöksen artikkelin julkaisemisesta.

Musiikki-lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta. Lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Musiikki-lehden toimitusneuvosto:

Lehden toimitusneuvoston jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

FT, dos., yliopistonlehtori Milla Tiainen, Turun yliopisto

FT, dos., lehtori Kimi Kärki, Turun yliopisto ja taideyliopiston Sibelius-Akatemia

FT, dos., yliopistolehtori Juha Torvinen, Helsingin yliopisto  

MuT, FM, professori Saijaleena Rantanen, Taideyliopist

FT, tutkija ja kriitikko Sini Mononen

Musiikki-lehden yhteystiedot:

Tuire Ranta-Meyer, päätoimittaja
tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Mikko Ojanen, päätoimittaja
mikko.ojanen@helsinki.fi

Inka Rantakallio, päätoimittaja
inka.rantakallio(at)helsinki.fi


Vanhojen printtinumeroiden tilaukset:

Jasmin Vahtera, seuran sihteeri
mts.toimisto(at)gmail.com

Hinta 10 €, kaksoisnumero 15 €

Vanhoja vuosikertoja ja seuran julkaisuja välittää seuran sihteerin lisäksi:
Ostinato Oy, Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a B
00100 Helsinki, p. 0207 070443,
ostinato(at)ostinato.fi, http://www.ostinato.f

 
 

Seuran jäseneksi voit liittyä lähettämällä seuran sihteerille mts.toimisto@gmail.com nimesi, sähköpostiosoitteesi ja osoitetietosi, sekä maksamalla jäsenmaksun 35 € seuran tilille FI73 8000 1700 2028 40.

Musiikki on maamme pitkäikäisin musiikintutkimuksen alan vertaisarvioitu tieteellinen aikakauslehti, joka on ilmestynyt yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1971. Lehden artikkelit edustavat suomalaista musiikintutkimusta – sen teorioita, metodologioita ja tutkimuskohteita – koko laajuudessaan. Musiikki-lehteä julkaisee Suomen musiikkitieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää suomalaista musiikintutkimusta ja joka toimii Suomen musiikkielämän hyväksi levittämällä tutkittua tietoa musiikista ja musiikkikulttuureista. On tärkeää, että Suomessa tehtävää musiikintutkimusta ja suomalaisten musiikkien tutkimusta julkaistaan kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle.

Tutustu lehden viimeisimpään numeroon tästä.

Musiikki ilmestyy sähköisesti avoimena verkkojulkaisuna osoitteessa musiikki.journal.fi neljä kertaa vuodessa. Lehden julkaisukielet ovat pääasiassa suomi ja ruotsi, perustellusta syystä myös englanti. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden lisäksi lehdessä julkaistaan myös katsausartikkeleita, väitöslektioita ja muita puheenvuoroja. 

Lehteen julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään journal.fi-palvelun kautta päätoimittajille. Lehteen otetaan mielellään mukaan myös kirja-arvosteluja ajankohtaisesta kotimaisesta ja kansainvälisestä musiikintutkimuksesta. Jos olet kiinnostunut tekemään arvostelun, ota yhteyttä päätoimittajiin. Viestissä tulee ilmoittaa kirjan ja sen tekijän nimi, kirjan kustantaja sekä oma postiosoite. Mukaan on hyvä liittää myös lyhyt kuvaus kirjan aihepiiristä ja arvostelijan yhteydestä aiheeseen.

Tarjoa artikkelikäsikirjoitustasi ja katso tarkemmat kirjoittajaohjeet täältä.

Painettuna lehtenä Musiikki ilmestyi vuodesta 1971 alkaen vuoden 2018 loppuun asti. Vuoden 2019 alusta Musiikki-lehti on siirtynyt avoimeksi verkkojulkaisuksi, jota julkaistaan osoitteessa musiikki.journal.fi. Samasta osoitteesta on ladattavissa lehden aiemmat numerot vuoteen 2015 asti. Tätä edeltävät vuosikerrat 2005–2014 ovat saatavilla digitoidussa muodossa Elektrasta. Vuosien 1994−2002 aineisto on talletettu Doriaan, ja sitä voi lukea osoitteessa https://www.doria.fi/handle/10024/83442. Seura pyrkii siirtämään lehden arkistoa koko ajan järjestelmällisemmin yhteen paikkaan eli TSV:n ylläpitämään journal.fi-järjestelmään.

Musiikki-lehden vertaisarviointikäytäntö

Musiikki-lehdessä julkaistavaksi tarkoitettu tieteellinen artikkeli toimitetaan ensi vaiheessa lehden päätoimittajille sähköpostin liitetiedostona tai mieluiten journal.fi-palvelun kautta. Tämän jälkeen päätoimittajat arvioivat tekstin julkaisukelpoisuuden ja joko pyytävät siihen muokkauksia tai lähettävät sen ilman kirjoittajan nimeä asiantuntijalausuntokierrokselle. Jokaisen artikkelin lukee kaksi arviointitehtävään kutsuttua lehden toimituskunnan ulkopuolista tieteellisesti meritoitunutta asiantuntijaa. Koska musiikintutkimuksen ala on Suomessa pieni, poikkeustapauksissa lukijana voi olla myös artikkelin aiheeseen perehtynyt Musiikki-lehden toimituskunnan jäsen.

Lausuntokierroksen jälkeen kirjoittaja saa artikkelistaan kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Arvioijat voivat esittää artikkelin hylkäämistä tai hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin. Asiantuntijalausuntojen tarkoituksena on auttaa päätoimittajia päättämään käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Musiikki-lehden päätoimittajat tekevät viime kädessä päätöksen artikkelin julkaisemisesta.

Musiikki-lehti käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan rekisteröimää kansallista vertaisarviointitunnusta. Lehti on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja sekä edistämään omassa toiminnassaan Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Musiikki-lehden yhteystiedot:

Tuire Ranta-Meyer, päätoimittaja
tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Lasse Lehtonen, päätoimittaja
lasse.a.lehtonen@helsinki.fi

Anne Rissanen, taittaja
rissanenanne@gmail.com

Vanhojen printtinumeroiden tilaukset:

Jasmin Vahtera, seuran sihteeri
mts.toimisto(at)gmail.com

Hinta 10 €, kaksoisnumero 15 €

Vanhoja vuosikertoja ja seuran julkaisuja välittää seuran sihteerin lisäksi:
Ostinato Oy, Musiikkitalo, Mannerheimintie 13a B
00100 Helsinki, p. 0207 070443,
ostinato(at)ostinato.fi, http://www.ostinato.f

Jäsenasiat, tilaukset ja osoitteenmuutokset:

Jasmin Vahtera, seuran sihteeri
s-posti: mts.toimisto(at)gmail.com

Seuran sähköpostilista:
Liittymällä seuran sähköpostilistalle saat seuran ja alan ajankohtaisia uutisia ja ilmoituksia suoraan sähköpostiisi. Listalle voi liittyä (tai poistua) osoitteessa: http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/mts tai laittamalla viestiä seuran sihteerille: mts.toimisto(a)gmail.com.

Musiikki-lehden yhteystiedot:

Tuire Ranta-Meyer, päätoimittaja
tuire.ranta-meyer(at)metropolia.fi

Mikko Ojanen, päätoimittaja
mikko.ojanen(at)helsinki.fi

Meri Kytö, päätoimittaja
meri.kyto(at)utu.fi

Postiosoite (ei paketit):

Turun yliopisto, Musiikkitiede
Vatselankatu 2 (Arcanum)
20014 Turun yliopisto

Käyntiosoite ja postipaketit:

Arcanum, Vatselankatu 2
20500 Turku

Pankkiyhteystiedot ja Y-tunnus
FI73 8000 1700 2028 40 (DABAFIHH)
Y-tunnus: 0276148-7