päivi järviö

AMF 29: Päivi Järviö: Laulajan sprezzatura: fenomenologinen tutkimus italialaisen varhaisbarokin musiikin laulaen puhumisesta.

Laulajan resitatiivin työstämisen kokemusta avaavassa tutkimuksessaan Järviö kuvaa laulajan musiikin tekijänä ja tutkijana, joka monipuolisen koulutuksensa, tietämisensä, taitamisensa ja kokemuksensa pohjalta ottaa kantaa musiikkia ja sen esittämistä koskeviin kysymyksin. Järviö kuvaa väitöskirjassaan laulajan tavallisesti näkymättömiin… Lue lisää »AMF 29: Päivi Järviö: Laulajan sprezzatura: fenomenologinen tutkimus italialaisen varhaisbarokin musiikin laulaen puhumisesta.